เอส แอนด์ พี สาขา อื้อจือเหลียง (S&P Restaurant U Chu Liang Branch)

เลขที่ 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 1 โซน B ยูนิต 29 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location