เอส แอนด์ พี สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง (S&P Restaurant The Mall 3 Ramkhamhang Branch)

อาคารห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามคำแหง ชั้นจี เลขที่ 49 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location