เอส แอนด์ พี สาขา รพ.สมิติเวช ศรีราชา (S&P Restaurant Smithivej Hospital Sriracha Branch)

เลขที่ 8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location