เอส แอนด์ พี สาขา รพ.สมิติเวช ชลบุรี (S&P Restaurant Smithivej Hospital Chonburi Branch)

อาคาร อเนกประสงค์ รพ.สมิติเวช ชลบุรี เลขที่ 888/87 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ขลบุรี 20000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location