เอส แอนด์ พี สาขา โรงพยาบาลศิครินทร์ (S&P Restaurant Sikarin Hospital Branch)

อาคารโรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location