เอส แอนด์ พี สาขา โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ (S&P Restaurant Samitivej Srinakarin Hospital Branch)

อาคารโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เลขที่ 488 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location