เอส แอนด์ พี สาขาริมปิงนวรัฐ (S&P Restaurant Rim Ping Nawarat Branch)

อาคารห้างสรรพสินค้าริมปิงซุปเปอร์สโตร์ เลขที่ 129 ถ.ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location