เอส แอนด์ พี สาขา โรงพยาบาลราชวิถี (S&P Restaurant Rajavithi Hospital Branch)

อาคารศูนย์การแพทย์ เลขที่ 2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location