เอส แอนด์ พี สาขา โรงพยาบาลพญาไท 3 (S&P Restaurant Phayathai 3 Branch)

โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 1 เลขที่ 111 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location