เอส แอนด์ พี สาขา โรงพยาบาลพญาไท 1 (S&P Restaurant Phayathai 1 Branch)

เลขที่ 364/1 โรงพยาบาล 1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location