เอส แอนด์ พี สาขามีโชค พลาซ่า (S&P Restaurant Mee Chok Plaza Branch)

208 ล็อก หมู่ที่ 6 ห้อง PZ-10,11 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location