เอส แอนด์ พี สาขาโลตัส ศาลายา (S&P Restaurant Lotus Salaya Branch)

ห้างฯ โลตัส สาขาศาลายา เลขที่ 99/14 หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location