เอส แอนด์ พี สาขา โลตัสแจ้งวัฒนะ (S&P Restaurant Lotus Chaeng Watthana Branch)

อาคารโลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ 300 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location