เอส แอนด์ พี สาขาโลตัสอยุธยา (S&P Restaurant, Lotus Ayutthaya Branch)

อาคารเทสโก้โลตัส สาขาอยุธยา เลขที่ 126/1 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ต.คลองสวนพลุ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location