เอส แอนด์ พี สาขาอิมพีเรียล สำโรง (S&P Restaurant Imperial Samrong Branch)

999 ห้องAB12,23,24 ชั้นใต้ดิน หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทราปราการ

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location