เอส แอนด์ พี สาขาแกรนด์ชีไชด์ ศรีราชา (S&P, Restaurant Grand Chye Sriracha Branch)

เลขที่ 86/1 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.23.5 ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location