เอส แอนด์ พี อาคารโรงพยาบาลเอกชล 1 (S&P Restaurant Ekkachon 1 Hospital Branch)

ร้านอาหาร เอส แอนด์ พี อาคารโรงพยาบาลเอกชล เลขที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษีย์ 20000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location