เอส แอนด์ พี สาขาช้างเผือก (S&P Restaurant Chang Puek Branch)

300/9-11 ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location