เอส แอนด์ พี สาขา เฉลิมกรุง (S&P Restaurant Chalermkrung Branch)

66 ซ.ทหารบก ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location