เอส แอนด์ พี สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว (S&P Restaurant CentralPlaza Ladprao Branch)

อาคารเซ็นทัล ลาดพร้าว ห้องเลขที่ 330-331 เลขที่ 1697 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location