เอส แอนด์ พี สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต (S&P Restaurant Central West gate Branch)

อาคารโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ห้องเลขที่ 367 ชั้นที่ 3 เลขที่ 199,199/1-2 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location