เอส แอนด์ พี สาขาเซ็นทรัล อุดรธานี (S&P Restaurant Central Udon Thani Branch)

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาอุดรธานี ห้องเลขที่ 414 ชั้นที่ 4 เลขที่ 277/3 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 410000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location