เอส แอนด์ พี สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี (S&P, Restaurant Central Ubon Ratchathani Branch)

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชั้นที่ 3 เลขที่ 311 หมู่ที่ 7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location