เอส แอนด์ พี สาขาเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี (S&P, Restaurant Central Suratthani Branch)

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ห้องเลขที่ 311 ชั้นที่ 3 เลขที่ 88 หมู่ที่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location