เอส แอนด์ พี สาขาเซ็นทรัล ศาลายา (S&P Restaurant Central Salaya Branch)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ห้องเลขที่ 142 ชั้นที่ 1 เลขที่ 99/19-20 หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location