เอส แอนด์ พี สาขาเซ็นทรัล พิษณุโลก (S&P Restaurant, Central Phitsanulok Branch)

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ชั้นที่ 3 เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location