เอส แอนด์ พี สาขาเซ็นทรัล ลำปาง (S&P, Restaurant Central Lampang Branch)

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ห้องเลขที่ 324 ชั้นที่ 3 เลขที่ 319 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location