เอส แอนด์ พี สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น (S&P Restaurant Central Konkaen Branch)

ห้างฯ เซ็นทรัล สาขาขอนแก่น ห้องเลขที่ 441-443 ชั้น 4 เลขที่ 99 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location