เอส แอนด์ พี สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (S&P Restaurant Central Festival Hatyai Branch)

เลขที่ 1518-1518/2 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location