เอส แอนด์ พี สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (S&P Restaurant Central Festival Chiangmai Branch)

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ห้องเลขที่ 519 ชั้นที่ 5 เลขที่ 99-99/2 หมู่ที่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location