เอส แอนด์ พี สาขาเซ็นทรัล เชียงราย (S&P Restaurant Central Chiangrai Branch)

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย ห้องเลขที่ 162 ชั้นที่ 1 เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location