เอส แอนด์ พี สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ (S&P Restaurant Bankok Hospital Branch)

อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้นที่ 1 เลขที่ 22 ซ.ศูนย์วิจัย 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location