เอส แอนด์ พี สาขา อัมรินทร์พลาซ่า (S&P Restaurant Amarin Plaza Branch)

502 ชั้น 4-5 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location