เอส แอนด์ พี สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต (S&P Restaurant, Central Phuket Branch)

74-75 ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317-318 หมู่ที่ 5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

74-75, 3rd Floor, Room No. 317-318, Village No. 5, Wichit Sub-district, Mueang Phuket District, Phuket Province 83000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location