ฟูจิ สาขาอื้อจือเหลียง (Fuji U Chu Liang)

เลขที่ 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้นที่ 1 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location