ฟูจิ สาขาเดอะมอลล์ บางแค (Fuji The Mall Bangkae)

เลขที่ 518 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ชั้นที่ จี ห้องเลขที่ จีเอส-แอล 11-12 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location