ฟูจิ สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ (Fuji Silom Complex)

เลขที่ 191 อาคารศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 408-409 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location