ฟูจิ สาขาพรอมเมนาด้า (Fuji Promenada Branch)

เลขที่ 192-193 อาคารศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ อาคารบี ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ อาร์1-08, อาร์1-09 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location