ฟูจิ สาขาเมญ่า เชียงใหม่ (Fuji Maya Chiangmai Branch)

เลขที่ 55, 55/5 อาคารเม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 421-422 หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location