ฟูจิ สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (Fuji M.B.K.)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ เอ11-เอ12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location