ฟูจิ สาขา โลตัส อุบล (Fuji Lotus Ubon Branch)

เลขที่ 492 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาอุบลราชธานี ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location