ฟูจิ สาขาเทสโก้ โลตัส พระราม 3 (Fuji Lotus Rama3)

เลขที่ 172 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location