ฟูจิ สาขาเทสโก้ โลตัส พระราม 1 (Fuji Lotus Rama 1)

เลขที่ 831 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location