ฟูจิ สาขาโลตัส เดอะวอล์คนครสวรรค์ (Fuji Lotus Nakornsawan Branch)

เลขที่ 914/17 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาเดอะวอล์ค นครสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location