ฟูจิ สาขาโลตัสอยุธยา (Fuji Lotus Ayuttaya Branch)

เลขที่ 126/1 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาอยุธยา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location