ฟูจิ สาขา La villa Phahonyothin (Fuji Lavilla Phahonyothin Branch)

เลขที่ 356 อาคารโครงการลา วิลล่า พหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location