ฟูจิ สาขาโรงพยาบาลพระราม 9 (Fuji Hospital Rama 9 Branch)

เลขที่ 99/1 โรงพยาบาลพระรามเก้า อาคารบี ชั้นที่ 2 โซน เอฟ 2-02 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location