ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (Fuji Central World)

เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ เอ617 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location