ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต (Fuji Central Westgate Branch)

เลขที่ 199,199/1,199/2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 311/1-311/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location