ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลวิลเลจ (Fuji Central Village Branch)

98,98/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลวิลเลจ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ เอ 107 หมู่ที่ 5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location